Controle

Al onze controles worden met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en zijn conform de daarvoor geldende Europese zowel als Nederlandse normen opgenomen in ons dagelijks handelen.

Denk hierbij aan de uitvoering van de periodieke controle  van de volgende activiteiten:
– Brandblussers
– Brandslanghaspels
– Noodverlichting
– Gereedschapskeuringen
– Trappen, ladders en rolsteigers

– Hijsmiddelen / valbeveiliging
– Ontruimingsplattegronden
– Projectering brandpreventie

Tevens kunt u vrijblijvend advies krijgen voor het brandveilig maken van u gebouwen en/of installaties.

Wij kennen geen voorrijkosten binnen onze regio en/of administratiekosten en bij problemen of calamiteiten zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.