Onderhoud

 

Onderhoud draagbare blustoestellen.
Naast de jaarlijkse controle op uw brandblusmiddelen, dient er ook onderhoud plaats te vinden. Vanaf 2001 is er een nieuwe norm van kracht geworden. Volgens deze norm moeten brandblusapparaten behalve gecontroleerd, ook uitgebreid worden onderhouden en gereviseerd. Voor schuimblustoestellen geldt uitgebreid onderhoud na 5 en 15 jaar. En voor iedere blusser geldt revisie na 10 jaar. Als het toestel 20 jaar of ouder is, wordt het afgekeurd en dient het buiten gebruik gesteld te worden.

 

Onderhoud brandslanghaspels.
Brandslanghaspels dienen naast de jaarlijkse controle één maal per 5 jaar te worden onderworpen aan beproeving van de brandslang. Het geen inhoud dat deze slang wordt afgeperst.

 

RC-brandpreventie beschikt over alle apparatuur en onderdelen om een en ander correct uit te voeren.