Onderhoud

 

Onderhoud draagbare blustoestellen.
Naast de jaarlijkse controle op uw brandblusmiddelen, dient er ook onderhoud plaats te vinden. Vanaf 2001 is er een nieuwe norm van kracht geworden. Volgens deze norm moeten brandblusapparaten behalve gecontroleerd, ook uitgebreid worden onderhouden en gereviseerd. Voor schuimblustoestellen geldt uitgebreid onderhoud na 5 en 15 jaar. En voor iedere blusser geldt revisie na 10 jaar. Als het toestel 20 jaar of ouder is, wordt het afgekeurd en dient het buiten gebruik gesteld te worden.

 

Onderhoud brandslanghaspels.
Brandslanghaspels dienen naast de jaarlijkse controle één maal per 5 jaar te worden onderworpen aan beproeving van de brandslang. Het geen inhoud dat deze slang wordt afgeperst.

 

Noodverlichting
Noodverlichting is een vorm van verlichting die automatisch wordt ingeschakeld bij het uitvallen van alle elektriciteit. Hiertoe is de verlichting voorzien van zowel een aansluiting op het lichtnet als van een batterij of noodstroomvoeding die de verlichting indien nodig van elektriciteit voorziet.

Door het installeren van noodverlichting kan worden voorkomen dat men in het geval van stroomuitval de weg naar buiten niet meer kan vinden in een pand of andersoortige locatie. Ook in het geval van brand, zeker met de bijkomende rookontwikkeling, is het van groot belang dat aanwezigen tijdig de (nood-)uitgangen kunnen vinden. Bovendien kan een correcte verspreiding van de juiste types noodverlichting zorgen voor vermindering van paniek. Vaak worden deze lampen dan ook gecombineerd met bewegwijzering, zoals pictogrammen die wijzen naar nooduitgangen.

 

RC-brandpreventie beschikt over alle apparatuur en onderdelen om een en ander correct uit te voeren.